logo

Batteridirektiv

På denne side bestræber vi os på at holde dig opdateret med al relevant dansk viden i forbindelse med dette direktiv og den danske implementering.

Batteridirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og
akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:01:DA:HTML

Ændring af Batteridirektivet af marts 2008

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 11. marts 2008, om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges kommissionen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0039:0040:DA:PDF

20. november 2013 er batteridirektivet blevet ændret

Nedenfor finder du det nye direktiv samt det reviderede direktiv i mark-up version.
Revised battery directive OJ publication 10122013.pdfEC2006_66_consolidated_version_10 December 2013.doc

QA-papirer:
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/faq.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/Guidelines%20on%20RE.pdfTidligere oplæg m.v.:

Europa-Parlamentet og Rådets forslag til direktiv om batterier og akkumulatorer. Forslaget kan læses ved at gå ind på linket: http://europa.eu.int/eur-lex/da/com/pdf/2003/com2003_0723da01.pdf

Miljøstyrelsens grundnotat vedrørende Forslag om nyt batteridirektiv 2003. Grundnotatet kan læses ved at gå ind på linket: http://www.euo.dk/upload/application/pdf/7b42a3e5/20040445.pdf

BatteriForeningens svar til EU-kommissionen kan læses ved at klikke her.

Fælles holdning vedtaget 21. december 2004 af Rådet med henblik på vedtagelse af EU-Parlamentet og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EF. Rådets holdning kan læses ved at gå ind på linket:

http://register.consilium.eu.int/pdf/dk/05/st05/st05694.da05.pdf


Historiske EU-retsforskrifter og direktiver:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og
akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:01:DA:HTML

Kommissionens direktiv 93/86/EØF af 4. oktober 1993
om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 91/157/EØF om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31993L0086&model=guichett

Rådets direktiv 91/157 EØF af 18. marts 1991
om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0157:DA:HTML