logo

Pressemeddelelse af 23. januar 2006

Danmark er godt på vej med at opfylde EU's mål for batteriindsamling.

For første gang er det muligt at offentliggøre et samlet tal for indsamlingen af almindelige (tør-) batterier i Danmark. Der har hidtil været usikkerhed om, hvor langt vi er i Danmark med batteriindsamling, og derfor har BatteriForeningen af egen drift foretaget en undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen har også været at få et samlet overblik over, hvorledes borgerne kan aflevere deres brugte batterier i de forskellige kommuner.

Ifølge branchens salgstal er det årlige danske forbrug af batterier mindst 77 millioner styk. Dette svarer til ca. 2.449.000 kg.

Miljøstyrelsens rapport om batteriindsamling anslår, at indsamlingspotentialet for brugte batterier er ca. 475 gram pr. indbygger. (Potentialet er anslået fra 410 til 540 gram pr. indbygger, jf. Miljøprojekt 777, 2003; Indsamlingssystemer for batterier, s. 37).

BatteriForeningens undersøgelse viser, at der i Danmark er blevet indsamlet 658.000 kg. batterier i 2004. Med et indbyggertal på 5.409.000, svarer dette til 122 gram pr. indbygger.

EU-parlamentet har netop stemt om et nyt direktivforslag, der indfører pligt for producenterne i alle EU-lande til at tage ansvaret for batteriindsamlingen og håndteringen af de brugte batterier. Direktivet er endnu ikke endeligt vedtaget.

Ifølge forslaget skal medlemslandene inden seks år fra direktivets ikrafttræden indsamle 25% af alle batterier, og landene skal inden 10 år fra direktivets ikrafttræden indsamle minimum 40%.

Med 122 gram pr. indbygger, er Danmark således godt på vej i forhold til det første EU-mål om at indsamle 25% af potentialet på 475 gram pr. indbygger.

122 gram batterier lyder måske ikke af ret meget, udtaler BatteriForeningens direktør Frederik Madsen, men målt med internationale øjne er der tale om, at vi i Danmark er særdeles godt med, selv uden at have en organiseret indsamling. I mange andre EU-lande er man kun i stand til at indsamle få procent af alle brugte batterier. Ifølge Frederik Madsen skal der større fokus på batteriindsamlingen, hvis vi skal nå et højere resultat end 25%. BatteriForeningens undersøgelser afdækker nemlig også, om der blandt de forskellige indsamlingsmetoder i kommunerne er nogle, som er bedre end andre. Tendensen synes klart at være, at jo lettere det er for borgeren at komme af med de brugte batterier, jo højere er indsamlingsprocenten. For eksempel viser det sig, at de affaldsselskaber, som benytter sig af Bornholmer-modellen, hvor man kan hænge de brugte batterier i en pose direkte på skraldespanden, generelt set ligger højere end landsgennemsnittet. Det gælder f.eks. BOFA med 240 gram, Reno-Djurs med 210 gram og Revas med 200 gram. Selvom denne model er forholdsvis ny, må den derfor indtil videre betegnes som en succes, også i forhold til, at den ikke belaster miljøet med ekstra kørsel etc.


Metode og usikkerheder

Undersøgelsen er rent praktisk foregået ved at kontakte alle affaldsselskaber i Danmark telefonisk og via mail.
Et enkelt affaldsselskab har ikke ønsket at medvirke. Et affaldsselskab har opgivet så høje tal for indsamlingen, at der må foreligge særlige omstændigheder, som det ikke har været muligt at få afdækket.
Mange affaldsselskaber overlapper hinanden, således at kommunerne ofte har tilknyttet mere end et selskab. Dette kan for vurdering af de lokale tal betyde, at de samme borgere kan være talt med to gange. Dette har dog ikke betydning for det samlede lands-resultat, da dette er holdt op imod det samlede antal indbyggere i Danmark, og ikke er et sammenlagt tal for de enkelte affaldsselskaber.
Som nævnt er det første gang en sådan undersøgelse publiceres. BatteriForeningen vil i de kommende år fortsætte med at indsamle data, således at det bliver muligt at følge udviklingen og at få elimineret usikkerheder.
Der henvises i øvrigt til undersøgelsen i sin fulde længde på www.batteri.dk


København 23. januar 2006


Frederik Madsen


Se også BatteriForeningens Batteriundersøgelse 2005.