logo

Generelt om batteritests

Såvel trykte som elektroniske medier anvender i stigende grad "produkttests". Det er der ikke noget forkert ved, blot afprøvningerne sker efter lødige principper og ikke, som man for eksempel ofte ser ved batteritests, ved at sætte forskellige batterier ind i en række tøjdyr eller andre batteridrevne apparater og så bare lade dem køre, indtil de "dør".

Problemet er, at selv tilsyneladende ens apparater kan have meget varierende intern modstand og dermed vekslende strømforbrug. Desuden vil batteriernes friskhed påvirke resultatet. Derudover må der tages højde for den forskel, der er på brunstens- og alkalinebatterier, hvor brunstensbatterier ved normal brug genoplades i hvileperioder og derfor holder betydeligt længere end i en kontinuerlig test, hvor de hurtigt udmattes.

Selv om uprofessionelle batteritests udføres i god tro, er der således stor risiko for stærkt vildledende resultater, som kan virke direkte skadelige for de af BatteriForeningens medlemmer, som det går ud over.

Ingen ønsker at gøre sig bedre, end de er. Men deraf følger også, at unfair og urigtig sammenligning bør undgås. Både forbrugerne, medierne og BatteriForeningen er bedst tjent med en korrekt gennemført afprøvning - optimalt i et anerkendt, uvildigt laboratorium, jfr. nedenstående vejledning.Vejledning i afprøvning af tørbatterier

Alle prøver udføres efter den internationale tekniske komites (IECs) retningslinier, som er generelt accepteret af de fleste batterifabrikanter i verden.

Danmarks medlemsskab af denne komite under Dansk Standard (DS) er sammen med resten af de delegerede nationer garanti for, at de gængse batterimærker, der markedsføres her i landet, overholder minimumskravene med hensyn til holdbarhed.Absolutte minimumskrav for afprøvning

  • Alle batterier skal være mærket med samme produktionskode eller udløbsdato.
  • Alle batterier skal være under seks måneder gamle og må ikke afvige mere end tre måneder fra mærke til mærke.
  • Alle batterier i en given størrelse belastes ifølge deres brugsmønster og efter tidsparametre accepteret af IEC som international standard.
  • Belastningen skal modsvare udstyrets normale strømforbrug.
  • Tidsrammen skal være identisk med et brugsmønster, der modsvarer daglig brug.

Under ingen omstændigheder kan såkaldte sammenligningsafprøvninger af elektrisk eller elektronisk udstyr give et sandfærdigt billede af de opnåede resultater, selv om ustyret er af præcis samme type og fra samme produktionsserie.

Grunden til dette er de store afvigelser, der kan være i det enkelte udstyrs interne modstand, og som således altid vil påvirke resultatet af afprøvningen.

For at afprøvningen kan accepteres som værende uvildig, bør den foretages af en
internationalt anerkendt institution, som har de nødvendige elektroniske forudsætninger for at kunne udføre disse afprøvninger i alle detaljer.