logo

Pressemeddelelse af 2. november 2000

Brugte batterier skal indsamles med husholdningsaffaldet.


Batteriforeningen anbefaler indsamling af 70 millioner batterier om året.

Private forbrugere, virksomheder, skoler og offentlige institutioner i Danmark bruger årligt ca. 70 millioner batterier svarende til over 2 millioner kg affald.

Hovedparten af batterierne bliver nu fremstillet så de med fordel kan genanvendes. Efter den nødvendige sortering vil dele af batterierne kunne genanvendes i stålindustrien og resten indgår som råmateriale ved fremstilling af vejbelægning.

Indsamling og oparbejdelse af batterierne vil udgøre en betydelig forbedring af miljøet.

Indsamling fra de private forbrugere skal ske sammen med husholdningsaffaldet. Kommunerne opsamler batterierne, som derefter sorteres og forarbejdes.

Batteriforeningens forslag til indsamling bygger på udenlandske erfaringer, der viser, at indsamling til genanvendelse skal finde sted så tæt på den private forbuger som muligt for at være effektive. Foreningens målsætning er at indsamle 75 % af alle batterier.

Omkostningerne til indsamling og oparbejdelse foreslås dækket ved en afgift på kr. 15,- pr. husstand pr. år.

BatteriForeningen er en sammenslutning af danske producenter og importører af tørbatterier. Se: www.batteri.dk. På denne side kan du også tilmelde dig foreningens elektroniske nyhedsbrev.

Yderligere oplysninger hos foreningens direktør Frederik Madsen, Grønningen 17, 1270 København K. Tlf.: 33 32 43 44 eller 40 43 02 50.
Mail: info@batteri.dk.

eller hos Public Relations rådgiver Flemming Hedemark,
Tlf.: 40 27 50 30, mail: hedemark@get2net.dk.