logo

BatteriForeningen svarer EU Kommissionen

Kære EU kommission

Tak for inviationen til at svare på Kommissionens oplæg med hensyn til en revision af batteri-direktivet.

BatteriForeningen, som består af importører og producenter af batterier i Danmark, har følgende bemærkninger at gøre:

Eftersom formålet med et direktiv er at skåne miljøet, må udgangspunktet for et nyt direktiv være at se på, hvad der er bedst for miljøet. Dette er i sig selv indlysende, men vi føler, at debatten hidtil har været så mudret, og at tingene er blevet gjort så unødigt indviklede, at det kan være på sin plads at indlede med det som er udgangspunktet: Miljøet.

BatteriForeningen finder, at det er godt for miljøet, at batterier indsamles, også selvom over 90% af alle batterier ikke er farlige for miljøet. Det skyldes, at erfaringer fra Danmark viser, at det ikke er muligt at forklare forbrugeren, at kun nogle typer skal indsamles, eller at nogle typer skal indsamles på en måde, og andre typer på en anden måde.

Det er altså for det første væsentligt, at der kan gives et klart budskab: Alle batterier skal indsamles, for kun på denne måde kan man være sikker på at få indsamlet de miljøfarlige batterier.

I Danmark findes der i dag ikke nogen organiseret batteriindsamling, men Miljøstyrelsen har i forlængelse af et kommende direktiv gennemført en række undersøgelser, ligesom BatteriForeningen på eget initiativ har iværksat projekter til fremme af batteriindsamling.

Der bruges i Danmark årligt 77.000.000 batterier, og de 87% anvendes i husholdningerne. Skal man opnå en høj indsamlingsprocent, er det derfor en forudsætning, at der gøres en særlig indsats overfor husstandene.

Miljøstyrelsen har bedt Center for alternativ social analyse, CASA, om at lave et projekt med det formål at illustrere forskellige måder at involvere forbrugerne i indsamlingen af batterier. 1)

Angående forslaget om nye indsamlings systemer, er det et generelt ønske blandt forbrugerne, at indsamlings systemerne er placeret tæt ved hjemmet. Derudover ønsker forbrugerne, at indsamlings systemerne er nationale, således at de ikke behøver at forholde sig til forskellige indsamlingssystemer, hvis de eksempelvis er på landet eller skal flytte til en anden by.

Ønsket om at gøre indsamlingen så nem for forbrugeren som muligt, har fået BatteriForeningen til at foreslå en model, hvor forbrugeren kan lægge sine brugte batterier i en almindelig plasticpose, binde en knude på posen og hænge posen på skraldespanden., hvorefter skraldemanden kan smide posen i en spand på bilen, som tømmes ved ankomst til affaldsstationen.

Affaldsselskabet BOFA på Bornholm har fra 1. januar 2002 taget denne idé op og har så stor succes med den, at man har fjernet batterispande fra stort set samtlige forretninger på Bornholm, fordi der ikke længere afleveres batterier på denne måde. Ordningen anvendes ikke kun for enfamiliehuse etc. I etagebyggeri kan beboerne hænge batterierne på containeren i gården.

Et studie foretaget af COWI Consult for Miljøstyrelsen (2) konkluderer, at en midlertidig overordnet analyse af forbruget af batterier i perioden 1990-1997 viser et forbrug på cirka 410 gram/indbygger og 540 gram/indbygger per år.

Der er cirka 21.500 husstande på Bornholm, hvortil kommer cirka 3.500 sommerhuse.
I 2001 indsamlede man på Bornholm 8.000 kg. batterier incl. erhverv, og med 44.000 fastboende gav dette en indsamling på 182 gram pr. indbygger.

I 2002 udgjorde indsamlingsresultatet 12.800 kg. batterier incl. erhverv, hvilket betyder, at indsamlingen på Bornholm i 2002 var 290 gram pr. indbygger. Heraf er cirka 1680 kg batterier indsamlet hos erhverv, hvilket betyder at der indsamles cirka 255 g batterier pr. indbygger fra de private husstande.

I forhold til de øvrige indsamlingssystemer undersøgt af Miljøstyrelsen (2), har Bornholm med den nye ordning således på et år opnået landets højeste indsamlingsresultat pr. indbygger.

Bornholm er desuden meget tæt på målet om at indsamle 75% af alle batterier - opnået på bare et år.

Successen har medført, at andre affaldsselskaber er fulgt efter, og her er resultaterne de samme.

Hvad er fordelen ved denne model?

  1. Ordningen er nem for forbrugeren. Budskabet er enkelt og let at kommunikere. Herved opnåes en høj indsamlingsprocent og herved er ordningen miljørigtig.
  2. Ordningen er billig. Det har ikke kostet det bornholmske affaldsselskab én ekstra krone i udgifter til entreprenøren der afhenter husholdningssaffald, at skraldemanden skal tage batterierne i posen og smide dem i en spand på vognen.

Det hele er så enkelt, at det næsten gør ondt. Ingen besvær med at fordele spande i butikkerne og tømme dem (hvilket også er en miljøbelastning). Ingen kæmpe administration til opkrævning af gebyrer til finansiering af indsamlingen. Ingen stor forkromet batteriindsamlingsorganisation, som skal finansieres.

BatteriForeningen har, for at understøtte ordningen, tilbudt de affaldsselskaber, hvor denne indsamlingsmetode tages i anvendelse, at understøtte med informationsmateriale. På Bornholm betyder dette, at BatteriForeningen finansierer informationsmateriale til alle butikker på Bornholm der handler med batterier, så forbrugeren bliver opmærksom på, ved køb af batterier, hvordan de skal afleveres. Foreningen finansierer desuden 20.000 mærkater til samtlige skraldespande på Bormholm med information om ordningen.

Ordningen hviler på det grundlæggende danske princip, at forureneren betaler. Dette er et solidarisk princip, som gør alle i batteri-kæden ansvarlige for at batteriet behandles miljømæssigt korrekt.

I de senere år har der været en tendens til at promovere det såkaldte producentansvar. Producentansvaret betyder, at producenterne tager vare på affaldshåndteringen af produktet og at udgiften hertil lægges på prisen. Reelt er det således forbrugeren, der kommer til at betale for producentansvaret, selvom forbrugeren ikke har noget ansvar for håndteringen af produktet som affald. Det er et ulogisk og asocialt system, der skader miljøet på to måder: 1) Fratagelse af ansvarsfølelse og engagement hos den, som via sit forbrug skaber affaldsproduktet. 2) Opbygning af separate affaldshåndteringssystemer med tilhørende administration, som belaster miljøet i forhold til at anvende den eksisterende logistik.

Producentansvaret promoveres i Danmark ikke mindst af de private affaldsselskaber og deres organisationer, som har en interesse i at få overdraget opgaverne. En sådan miljøbelastende særinteresse må efter BatteriForeningens opfattelse vige for en ordning, der tjener miljøet og økonomien bedst.

Bilag: Holdningspapir pr. 21. marts 2003Noter:

1. Center of Alternativ Social analyse, CASA: "Pilot projekt om forskellige måder at involvere borgerne i indsamlingen af batterier", af Lis Husmer, CASA, Ulf Hjelmer, Gallup and Line Holst Jensen, Greenline Consult.

2. Miljøprojekt nr. 777, 2003. Indsamlingssystemer for batterier. Eksisterende erfaringer fra Danmark og udlandet af Charlotte Libak Hansen, COWI samt Erik Hansen, COWI.IMPORTANT - request for support on EU battery directive: guidance for submission to Com. web consultation [Virus checkedBE]TO National Battery Associations (inclu. CEECs) and US and Japanese
counterparts:
Copy to national coordinators and GPG:


Dear Affiliate members,

We are writing to you - as promised on 18th March  - in connection with
your participation in the open consultation on the DG ENVI web site. Please
note that the deadline for submissions is 28th April.

DG ENVI open consultation question document:  This is the Commission DG
ENVI document containing the questions to which we are suggesting you
respond.

(See attached file: consultation doc on Bat Dir rev.pdf)

You might recall:
ACTION REQUESTED:  PARTICIPATION IN CONSULTATION ON BAT DIRECTIVE by a
united battery industry;
In order to achieve European legislation on  batteries which will be
workable in all Member States, it is very important that you as National
Battery Associations respond to this OPEN CONSULTATION by communicating a
common industry message  which we are presently working on at EPBA and will
be able to send to you next week.

The EPBA members have now agreed a GUIDANCE DOCUMENT  to ensure that
industry communicates a strong common message to DG ENVI.  Please use this
document as a basis for drafting your answers to DG ENVI:

(See attached file: NBA doc - comments only -040403_final.doc)

In order to further support you in this exercise, we have drawn up a
template for your answer (optional use) which will help you with the format
of your answer.
(See attached file: NBA letter_template_040403_final.doc)

PLEASE do not forget to copy the EPBA secretariat in your submission sent
to DG ENVI. We also suggest that you copy this, or present it to, your
national ministry dealing with the battery directive.

Should you require any information or clarification, please do not hesitate
to call or email us. Also, your country coordinator will support you in
this exercise.

Thank you very much for your input and support.

Best regards,

Rachel Barlow
EPBA Manager

___________________________________________________________________________________________________________________________________
EMAIL SENT ON 18th March 2003:

TO National Battery Associations (inclu. CEECs):
Copy to national coordinators and GPG:

Dear Affiliate members,

I am writing to inform you of the latest developments on the battery
directive and to suggest how we might cooperate to create a strategic
alliance in the best interests of the battery industry.

History:
In July 2001, a high level Commission meeting rejected the latest DG
ENVIRONMENT (ENV)  draft of the battery directive for two main reasons:

    the lack of clarity on collection systems and targets and,
    the proposal to ban NICd batteries when a targeted  risk assessment on
    NiCd batteries is ongoing.

DG ENV was asked to start drafting again, based on the comments received
from their colleagues.

Background to present request for action:
Good news came in late 2002 with regards to how DG ENV would approach the
drafting of a new proposal for the battery directive.  Indeed, the
Commission adopted a Communication aimed at improving the quality of EU
legislation and the proposals in the environmental field in particular.
The means for improvement is a procedure called Extended Impact Assessment
(ExIA), which is applied prior to any proposal following the usual
procedure involving interservice consultation,  adoption by the Commission,
discussion in Parliament.... etc., used in co-decision.

This ExIA procedure examines the intended proposal in the light of the
three pillars of sustainable development: social, economic and
environmental. There has to be a balance between these pillars: this is
more favourable for industry than the earlier approach which was purely
environmental.  At the end of last year, the Commission chose to apply the
ExIA assessment procedure to the battery directive.  This is a good
opportunity for industry.

Procedure:
The Ex IA is undertaken by DGs ENV and ENT in cooperation with each other.
They have decided to engage an external consultant who will carry out this
assessment in an impartial way.  DGs ENV and ENT together will select the
chosen consultant based on their waste management and impact assessment
experience.  The selection at the end of March; the consultant then has one
month for the preliminary report and then two more to finish it. The
proposal for the new battery directive can be expected by the end of the
year.
In the context of this Ex IA and also to prove transparency in their
drafting of the battery directive, DG ENV have placed on their web site  AN
OPEN CONSULTATION to all concerned on their web site:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/batteries/.
This OPEN CONSULTATION procedure on the DG ENV  web site is a complement to
the ExIA procedure.  All information placed on the site will be sent to the
chosen consultant who will use that information as well as making his own
investigations.  The deadline for submission is April 28th.

ACTION REQUESTED:  PARTICIPATION IN CONSULTATION ON BAT DIRECTIVE by a
united battery industry;
In order to achieve European legislation on  batteries which will be
workable in all Member States, it is very important that you as National
Battery Associations respond to this OPEN CONSULTATION by communicating a
common industry message  which we are presently working on at EPBA and will
be able to send to you next week.

We are therefore kindly requesting that:
i) you consider responding to the consultation
ii) you read the consultation document on the DG ENV web site
iii) ****MOST IMPORTANTLY PLEASE DO NOT RESPOND TO DG ENV BEFORE NEXT WEEK
**** when we will be sending you our suggestions on what to include in your
message to ensure that the battery industry gives a strong message of unity
to European legislators which cannot be ignored.


If you have any questions, please do not hesitate to get in touch. We will
be writing to you next week.

Many thanks in advance for your cooperation.

Rachel Barlow
EPBA Manager

EPBA
Avenue Marcel Thiry, 204
B-1200 Brussels
Belgium
Tel.: 32 2 774 96 02
Fax: 32 2 774 96 90
Website: www.epba-europe.org


consultation doc on Bat Dir rev.pdf - consultation doc on Bat Dir rev.pdf
NBA doc - comments only -040403_final.doc - NBA doc - comments only -040403_final.doc
NBA letter_template_040403_final.doc - NBA letter_template_040403_final.doc