logo

Pressemeddelelse af 9. januar 2007 om pant på batterier

Batteriforeningen er modstander af pant på batterier

Venstres forslag om at indføre pant på batterier tager ikke afsæt i virkeligheden. Under to procent af batterierne indeholder farlige stoffer, og Danmark er allerede meget tæt på at opfylde det nye EU-direktiv om at indsamle 25 procent af alle batterier.

Det miljømæssige regnskab risikerer at tippe alvorligt, hvis Venstres forslag om at indføre pant på batterier gennemføres. Ifølge direktør i Batteriforeningen Frederik Madsen er det nemlig forsvindende få batterier, der i dag indeholder farlige stoffer, og hvis lastbiler skal køre rundt og tømme spande med ufarlige batterier i landets butikker, så vil de belaste miljøet langt mere end batterierne.

- I dag er det under to procent af samtlige batterier, der indeholder giftige stoffer, og de bruges typisk i høreapparater og alarmsystemer. Langt den overvejende del af de batterier, danskerne har mellem hænderne, er ganske uskadelige for miljøet. Men det er svært at give entydige retningslinjer for, hvilke batterier man bør samle ind, så derfor støtter vi i Batteriforeningen EU-direktivet om at indsamle batterier, men ikke på Venstres måde, siger Frederik Madsen, direktør i Batteriforeningen.

Oplagt pantfusk
- Venstre lægger op til en ordning, som både er dyr og fuldstændig umulig at administrere. Hvordan vil man fx gardere sig mod, at kreative sjæle kører til Tyskland og henter brugte batterier, som kan afleveres med fortjeneste i Danmark? Der er jo ingen landekode på batterier, så du kan ikke se, om et batteri er købt i Danmark eller Tyskland, sådan som det er tilfældet med sodavand, siger Frederik Madsen.

Danmark er i dag et af de lande i EU, som indsamler flest batterier, og vi er meget tæt på at opfylde det nye EU-direktiv, som siger, at medlemslandende skal indsamle 25 procent af de solgte batterier. I Danmark er det kommunerne, som har ansvar for at samle batterier ind, og mange har udviklet meget velfungerende systemer, som fx Bornholms Regionskommune, hvor skraldemændene indsamler brugte batterier sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Brug det velfungerende system vi har
Med danske miljøbriller kan en indsamlingsprocent på 25 lyde uambitiøst. Batteriforeningen ser gerne, at Danmark kommer højere op end EU's målsætning, og at batteriindsamlingen øges, men det skal ske gennem det eksisterende indsamlingssystem.

- Danmark råder allerede over et logistiksystem, som nemt, billigt og effektivt kan sørge for at endnu flere batterier bliver indsamlet. Set i det lys, er det ganske uforståeligt, hvorfor man fra politisk side ønsker at opbygge et dyrt administrativt monster, som oven i købet lægger op til snyd. Vi ser hellere at man støtter kommunerne i deres indsamling, så de bliver endnu bedre til at udnytte de logistiksystemer, de allerede har på renovationsområdet, siger Frederik Madsen.

Om Batteriforeningen
Batteriforeningen er en brancheforening for danske producenter og importører af tørbatterier. For yderligere information om Batteriforeningens holdning til EU's direktiv om indsamling af batterier og til Venstres forslag om pant på batterier, kontakt venligst Batteriforeningens direktør Frederik Madsen på 40 43 02 50.