logo

Pressemeddelelse af 29. august 2001 om genopladning af engangsbatterier

Genopladning af engangsbatterier

TV2 har i Morgen TV viderebragt rådgivning om genopladning af engangsbatterier fra Inge Norus i Forbrugerinformation, som er i direkte modsætning til de ansvarlige producenters vejledninger. Når TV2 ikke vil rette den fejlagtige oplysning, må såvel TV-stationen som Forbrugerinformation pådrage sig ansvarsforpligtelsen, hvis der sker ulykker, siger direktøren for BatteriForeningen i Danmark, advokat Frederik Madsen.

Det er ulykkeligt, hvis der sker en ulykke når forbrugerne følger den rådgivning som TV2 i Morgen TV har viderebragt om opladning af engangsbatterier, men der kan ikke herske tvivl om, at ansvaret ved en sådan ulykke naturligvis på ligge hos det medie, der viderebringer oplysningerne.

Batteriproducenterne pointerer altid, at engangsbatterier ikke må genoplades, da der er risiko for at batterierne eksploderer. Engangsbatterier er – som navnet tydeligt siger det – konstrueret til at blive benyttet en gang.

Der findes genopladelige batterier, og det er naturligvis disse – og alene disse – der skal benyttes til genopladning, siger Frederik Madsen.

Vi har rettet henvendelse til TV2 og bedt dem om at rette den misforståelse, som Inge Norus fra Forbrugerinformation, har givet i udsendelsen, men TV2 ønsker ikke at korrigere fejlen.

Det er helt uforståeligt at TV2 vil lægge ryg til en sådan misinformation.

Allerede i 1997 gennemførte DR forsøget med at genoplade engangsbatterier, og en af de forbrugere, der skulle medvirke i forsøget, var udsat for, at et batteri eksploderede i opladeren.

Selv dette oplagte bevis på risikoen ved at genoplade engangsbatterier har tilsyneladende ingen effekt på TV2, som fortsat fastholder, at det er risikofrit at undlade at følge producenternes brugsanvisning for disse batterier.

Det er mit håb, at BatteriForeningen med denne information sikrer, at ingen forbrugere kommer til skade ved at følge TV2`s fejlagtige forbrugeroplysning, slutter direktør Frederik Madsen.

Yderligere oplysninger: Frederik Madsen 40 43 02 50.Med venlig hilsen

BatteriForeningen

Frederik Madsen
BatteriForeningens brev til Forbrugerinformation og til TV2 findes på foreningens hjemmeside under "Gode råd om batterier".


Billedforklaring

DR´s Rene Ord For Pengene dokumenterer risiko ved genopladning af engangsbatterier.På billedet ses fra venstre studieværten Lisbeth Jannicke og forbrugerrepræsentanten Jytte Pedersen, som har prøvet at genoplade et engangsbatteri med det resultat at batteriet eksploderede.
I baggrunden importøren af den pågældende oplader, Jørgen Hastrup, som indtil DR fremlagde dokumentationen påstod, at der aldrig var sket en eksplosion ved genopladning af engangsbatterier.
Det bemærkes udtrykkeligt, at det ikke var den samme oplader, der blev anvendt i Morgen TV, men det afgørende er, at DR's demonstration viste, at engangsbatterier ikke tåler genopladning.

Foto fra udsendelsen i DR: Rene ord for Pengene 17. marts 1997.