logo

Miljø

Batteridirektivet regulerer indsamling og genanvendelse af batterier. Se et link til Batteridirektivet nederst på siden "lovgivning om batterier".

Producenter og importører af udtjente batterier og akkumulatorer har det finansielle ansvar for håndteringen af batterier og akkumulatorer. Disse skal derfor dække alle omkostninger til indsamling og affaldsbehandling af udtjente batterier. For så vidt angår de bærbare batterier og akkumulatorer har kommunerne ansvaret for at etablere indsamlingsordninger, men kommunernes samlede udgifter til indsamlingsordningerne skal dækkes af producenter og importører.


Relevante rapporter og artikler

Rapport omhandlende indsamling af brugte, bærbare batterier i Europa (2014). Kan findes på EPBA's hjemmeside:
http://www.epbaeurope.net/documents/Reportontheportablebatterycollectionrates-UpdateDec-14-fullversion.pdf

Artiklen "WEEE and portable batteries in residual household waste: Quantification and characterisation of misplaced waste" (2013) skrevet af Marianne Bigum med flere. Kan købes her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13002493

Rapporten "Kortlægning af dagrenovation i enefamilieboliger - med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald" (2012) kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/05/978-87-92779-94-6.pdf

Friends of the Earth's rapport (2014): http://webiva-downton.s3.amazonaws.com/877/95/f/5856/AR2014online.pdf

Batteristatistik

Lithiumbatterier: I følge EPBA (European Portable Battery Association), er lithiumbatterierne omfattet af EUs batteridirektiv, men desværre gemmer forbrugerne de genopladelige batterier hjemme i deres gamle apparater – altså en slags pulterkammer effekt.

Hertil kommer, at mange genanvendelsesanlæg ikke længere modtager de såkaldte primære eller ikke-genopladelige lithiumbatterier, fordi de indeholder farlige stoffer og der er risiko for eksplosioner. Og det kan ses af EPBA’s batteristatistik, hvor der er sket et fald i genanvendelsen på 70 % i 2011.

Se EBRA’s batteristatistik her: http://www.ebra-recycling.org/sites/default/files/EBRA%20PR-%20BatteryStatistics_year2011_0.pdf