logo

BatteriForeningen - Danish Branch of EPBA Brussels
Skal du af med brugte batterier?

Brugte batterier skal afleveres til kommunen. er du i tvivl om den kommunale indsamlingsordning, kontakt den kommune, hvorfra batteriet skal bortskaffes.

FORBRUGER: BatteriForeningen modtager rigtig mange spørgsmål om hvilket batteri der skal bruges til et bestemt produkt, eller om hvordan et bestemt batteri bedst kan bruges i forhold til et bestemt produkt.
BatteriForeningen kan ikke besvare disse henvendelser, men må henvise til leverandøren af produktet eller af batteriet. Bemærk også, at BatteriForeningen ikke tager sig af spørgsmål om vådbatterier (bilbatterier) idet disse ikke er omfattet af foreningens interessesfære.
ERHVERV: Miljøstyrelsen har beregnet den pris-og lønregulerede betalingssats for de bærbare batterier for 2023.
Betalingssatsen for 2023 er 5,72 kr./kg markedsført bærbare batterier.