logo

Gode råd om batterier
BatteriForeningen modtager rigtig mange spørgsmål om hvilket batteri, der skal bruges til et bestemt produkt, eller om hvordan et bestemt batteri bedst kan bruges i forhold til et bestemt produkt. BatteriForeningen kan ikke besvare disse henvendelser, men må henvise til leverandøren af produktet eller af batteriet. Bemærk også, at BatteriForeningen ikke tager sig af spørgsmål om vådbatterier (bilbatterier) idet disse ikke er omfattet af foreningens interessesfære.


Ni gode råd til, hvordan du håndterer dine batterier:1) VEND BATTERIERNE RIGTIGT

Vær opmærksom på plus- og minusmærkerne på såvel udstyr som batterier. Det er vigtigt, at batterierne vender rigtigt i udstyret, ellers fungerer det ikke.


2) UDSKIFT BATTERIERNE KORREKT

Udskift altid alle batterier samtidig og anvend kun batterier af samme størrelse, type og fabrikat. Så undgår du at ødelægge udstyret.
Bland aldrig nye og brugte batterier. Alkaline- og brunstensbatterier må heller ikke blandes, da det kan give lækage.


3) UNDGÅ LÆKAGE

Udstyr der anvender batterier er som regel ledsaget af en brugsanvisning, som bør læses og følges.
Fjern altid brugte batterier fra udstyret. Husk i øvrigt at tage batterierne ud, hvis udstyret ikke skal bruges i længere tid, da der ellers kan opstå lækage.
Såfremt der alligevel lækker substans ud af et batteri monteret i udstyr, så bør du omgående fjerne batteriet fra udstyret således at eventuelle følgeskader begrænses mest muligt.
Idet der eksisterer en del forskellige batterityper af mange forskellige fabrikater, kan det ikke entydigt oplyses hvorvidt en væske (eventuelt i indtørret form som hvidt pulver) er farlig/giftig. Men væsken er dog ofte ret kraftig ætsende, hvilket kan ødelægge udstyret. Derfor råder vi til at fjerne batterier fra udstyr der ikke benyttes.
Skader, eller tilløb til skader kan oftest reduceres ved at fjerne væsken med vand. Ved kontakt med huden anvendes rigelige mængder vand til afvaskning.
Yderligere oplysninger kan ofte fås ved batteriproducenterne i form af et sikkerhedsdatablad. Et sådant kan oftest fremsendes på dit forlangende.
Endvidere er emballagen til batterier oftest forsynet med gode råd og forholdsregler omkring anvendelse af batterier, nogle endda med mulighed for at ringe til eksperter for at få gode råd.
Disse muligheder kan benyttes, studeres og følges.


4) GENOPLADNING

Forsøg ikke at genoplade alkaline- og brunstensbatterier, idet de ikke er modtagelige for yderligere strøm-forsyning. Forsøg på genopladning kan medføre lækage. Derimod er batterier med mærkerne "Rechargeable", "Accu", "Li-Ion", "NiMh" eller "Nicd" konstrueret til genopladning.


5) HJÆLP TIL BØRNENE

Giv børnene en hjælpende hånd, når batterierne skal skiftes i deres legetøj. Børn er nysgerrige. Opbevar derfor batterierne, så børn ikke kan få fat i dem.


6) UDSÆT ALDRIG BATTERIER FOR STÆRK VARME
Du risikerer at ødelægge batterierne, hvis de placeres direkte i solen, i nærheden af en varmeovn eller radiator.


7) OPBEVARING

Opbevar altid batterierne i original emballage til de skal bruges.
Batterier bør ikke opbevares sammen med metalgenstande, da det kan medføre kortslutning.


8) HVAD SKAL JEG GØRE MED MIT BRUGTE BATTERI ?

Vi anbefaler, at du afleverer alle dine brugte batterier. Er du i tvivl om hvor du kan aflevere brugte batterier, kontakt din kommune.


9) VÆLG DET RIGTIGE BATTERI

Når du skal vælge batteri til dit udstyr, skal du altid begynde med den brugsanvisning, der hører til udstyret. Har du ikke brugsanvisningen, eller er den tavs om valg af batteri, bør du kontakte leverandøren af udstyret eller den forretning, hvor udstyret er købt.

Generelt anbefaler BatteriForeningen at du bruger alkaline batterier, men til mindre strømkrævende udstyr KAN og i nogle tilfælde SKAL brunstensbatteriet benyttes.


De 14 mest stillede spørgsmål om batterier
Q: Hvor kan jeg købe batterier af en bestemt slags, til et bestemt produkt eller fra en bestemt producent?
A: BatteriForeningen anbefaler, at du henvender dig direkte til producenten eller importøren af det batteri, det drejer sig om, eller, i tilfælde af at det drejer sig om et bestemt produkt, til sælgeren eller producenten af produktet.


Q: Hvordan kommer jeg af med de batterier, jeg har samlet?
A: Den kommune du bor i, kan fortælle dig, hvor der er indsamlingssteder til batterier. Hvis du er erhvervsdrivende eller har indsamlet på vegne af en virksomhed, er det ikke sikkert, at kommunen vil eller kan hjælpe dig. I så fald kan du prøve at kontakte ejendommens ejer eller den renovatør, der bruges.
Fra september 2008 implementeres EU's batteridirektiv i Danmark, der medfører at producenterne får ansvaret for behandling og genanvendelse af batterier. Det er endnu ikke sikkert, hvordan dette vil komme til at påvirke indsamlingsordningerne.


Q: Sker der oparbejdning og genindvinding af batterier i Danmark?
A: Ja. Der er i samarbejde med Miljøstyrelsen fra september 2008 implementeret et EU batteridirektiv i Danmark. Det har medført at producenterne har fået ansvaret for behandling og genanvendelse af batterier.


Q: Hvordan opbevarer jeg mine batterier?
A: Det er en myte, at batterier holder længere, hvis de opbevares i køleskabet. Opbevar altid batterierne i originalemballagen og ved
ca. 18 grader, indtil de skal bruges.


Q: Sker der noget ved at opbevare batterier sammen med magneter?
A: Ja, batteriet kan pol-vende, så det er ikke nogen god ide.


Q: Hvilke batterier er genopladelige?
A: Alle batterier med betegnelsen "genopladelige" eller "rechargablee" samt alle NiMh og NiCad batterier.


Q: Hvad er bedst i forbindelse med opladning af genopladelige batterier, at lade dem aflade helt før man genoplader, eller at oplade hver gang man har brugt dem, dvs. "klatlade"?
A: Det er bedst at "tømme" batteriet helt, før det genoplades, så holder det længere.


Q: Kan jeg bruge en oplader, beregnet til NiCad batterier til at oplade Ni-Mh batterier?
A: Nej, du bør bruge en oplader, der passer til det genopladelige batteri.


Q: Hvad sker der ved at bruge et nyt og et brugt batteri sammen?
A: Man kan risikere, at det ene batteri aflader det andet, samt at der sker lækage og dermed skade på det produkt batterierne sidder i. Derfor anbefaler BatteriForeningen at man altid skifter alle batterier samtidig.


Q: Hvad betyder betegnelser som AA og AAA?
A: Disse betegnelser indikerer batteriets størrelse, og bruges af de nogle virksomheder i deres markedsføring.


Q: Hvad hedder typen AA-batterier i udlandet?
A: AA batterier kan hedde: Mignon, LR6/R6, MN1500


Q: Skal man certificeres som forhandler i Danmark, ved import og videresalg af batterier?
A: Ja, i den forstand, at det i september 2008 blev det vedtaget, at man skal lade sig registrere i DPA-System på DPA: www.dpa-system.dk


Q: Er der et lovkrav om, at batterier skal være mærket med sidste brugsdato?
A: Nej, der er ikke noget krav om dette i Danmark, men de fleste producenter anfører alligevel en sidste brugsdato på deres produkter. Implementeringen af EU-direktivet vil ikke komme til at påvirke dette.


Q: Er brunstens batterier og zink-carbon batterier det samme?
A: Ja.