logo

Historie


Ordet "batteri" kommer af det franske verbum battre, som betyder "slå, hamre, banke". I militær sammenhæng kom ordet batteri til at betyde et antal kanoner, som tilsammen virkede mod fjendtlige styrker.

Ved "batteri" forstår de fleste dog nok et produkt, som kan lagre kemisk energi og afgive denne i form af elektricitet, når strømforsyning er nødvendig til for eksempel en lommelygte.


Voltas galvaniske element

Batteriet blev opfundet den 20. marts 1800. På denne dag skrev professor Allessandro Volta til Royal Society i London, at han havde fremstillet et apparat, som kunne afgive varig strøm. Volta havde opfundet sit berømte galvaniske element (eller Voltas element), som bestod af plader af sølv og zink på størrelse med mønter, som holdtes adskilt af stoflapper vædet i saltopløsning.

Voltas opfindelse fik sit store praktiske gennembrud, da den franske kemiker George Leclanche lancerede sin vådcelle. Leclanche-cellen gennemgik mange forbedringer i de efterfølgende år og udvikledes i slutningen af 1880 som tørcelle.


Leclanche´s vådcelle

Produktionen af tørcellen startede i 1887

Forgængeren til nutidens moderne tørbatterier udvikledes i 1887 af danskeren Wilhelm Hellesens, som allerede samme år satte den i serieproduktion. Ved tørcelle forstås, at elektrolytten er "tør" og indeholdt i anode-/katodematerialet samt separatoren.