logo

Produktudvikling til miljørigtige batterier

De fleste batterier indeholdt tidligere varierende mængder af tungmetallerne kviksølv og cadmium. Siden midten af 1980´erne har batteriindustrien kontinuerligt arbejdet med at miljøtilpasse sine produkter, hvilket bl.a. har ført til miljørigtige primær- såvel som sekundærbatterier.


Alkaliske husholdningsbatterier
Siden 1985 er kviksølvindholdet trin for trin blevet reduceret i de alkaliske husholdningsbatterier fra et niveau på ca. 1 vægtprocent frem til nutidens produkter, som er helt uden indhold af kviksølv og cadmium.

Kviksølvtilsætningen havde til opgave at forhindre udviklingen af vådgas (vådgas er en betegnelse for brint). På grund af den elektrokemiske proces sker der en udvikling af vådgas under udladning af et zinkbaseret batteri. Såfremt gasudviklingen sker ukontrolleret, kan denne være årsag til, at batteriet selvudlades, eller at batterisyre lækker. I den gamle konstruktion af alkaliske batterier havde tilsætningen af kviksølv netop til opgave at reducere og kontrollere denne gasudvikling.

Overgangen til den helt nye batterikonstruktion med for eksempel en såkaldt "expanded can" muliggjorde fremstilling af kviksølvfri batterier uden at give afkald på driftssikkerheden.


Zink-luft batterier
Disse er et alternativ til kviksølv-oxid batterier. Videreudvikling af zink-luft batterier, først og fremmest til strømforsyning af høreapparater, har indebåret, at anvendelse af knapceller af kviksølv-typen har kunnet reduceres kraftigt i de senere år. Nutidens zink-luft batterier kan helt erstatte kviksølv-oxid batterier til anvendelse i høreapparater.


Cylindriske lithiumbatterier
Et samarbejde mellem batteriindustrien og producenter af fotoudstyr har muliggjort udvikling af nye typer af lithiumbatterier til anvendelse i den nye generation af energikrævende kameraer forsynet med autofokus, tilbagespoling af film og indbygget blitz.


Lithium knapceller
Lithiumbatterier samt alkaliske og brunstensbatterier er helt fri for tilsætning af kviksølv.


Genopladelige batterier
Udviklingen af nye forbrugerprodukter såsom trådløse telefoner, videokameraer m.m. har betydet, at der er behov for sekundærbatteri-systemer med højere energiindhold. Endvidere har miljødebatten stillet krav til elektronik- og batteriindustrien om at miljøtilpasse produkterne og erstatte NiCd-batterier med mere miljøvenlige batterisystemer. Resultatet af denne udvikling er genopladelige batterier i de kemiske systemer Nikkel-Metalhydrid samt Lithium- Ion.


Kviksølv i visse knapceller
Sølv-oxid, zink-luft og alkaliske knapceller
Kviksølvindholdets funktion er at forhindre, at batteriet selvudlades samt at forhindre gasudvikling under udladning med lækage eller i værste fald eksplosion til følge.

Til forskel fra de alkaliske husholdningsbatterier levner knapcellens konstruktion ingen overskydende plads i cellen, som derfor er meget følsom over for en opbyggelse af gas. Endvidere minimerer knapcellens design muligheden for at absorbere gasning. Det indebærer, at borttagelse eller reduktion af disse små mængder af kviksølv er teknisk meget problematisk og kan i visse systemer være umulig at gennemføre. Dog foretages forskning for helt at løse dette problem.


Kviksølv-oxid
Idet kviksølv-oxid indgår som en aktiv komponent i batteriets elektrokemiske system, kan reduktion af kviksølvindholdet ikke foretages i denne batteritype.

Alle "småbatterier" er i dag miljøvenlige.