logo

Send E-mail

Send en mail (generel)

NB: BatteriForeningen modtager rigtig mange spørgsmål om hvilket batteri der skal bruges til et bestemt produkt, eller om hvordan et bestemt batteri bedst kan bruges i forhold til et bestemt produkt. BatteriForeningen kan ikke besvare disse henvendelser, men må henvise til leverandøren af produktet eller af batteriet.

Bemærk også, at BatteriForeningen ikke tager sig af spørgsmål om vådbatterier (bilbatterier) idet disse ikke er omfattet af foreningens interessesfære.